Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Υφυπουργός - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ημερομηνία: 11/06/2012 10:09:41ΑΔΑ: Β4ΛΞΙ-7ΦΒ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/05/2012 13:29:36ΑΔΑ: Β492Ι-ΟΙΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/05/2012 14:17:24ΑΔΑ: Β49ΦΙ-Κ2Χ
Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 20Σελίδα: 1 / 2