Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Γενικός Γραμματέας - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ
Ημερομηνία: 14/06/2012 10:36:19ΑΔΑ: Β4Λ0Θ-ΒΜ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/05/2012 15:04:00ΑΔΑ: Β49ΙΘ-ΤΛΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/05/2012 10:34:14ΑΔΑ: Β49ΦΘ-ΡΧΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 2725Σελίδα: 1 / 273