Σημείωση : Από 15/3/2011, έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού

Πατήστε εδώ για να δείτε τους Δήμους αλφαβητικά

 • → Δήμοι
 • Πατήστε εδώ για να δείτε τις Νέες Αιρετές Περιφέρειες

 • → Περιφέρειες

 • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

 • Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να αναζητήσετε τις αποφάσεις των περιφερειών από 1/10/2010 έως 3/1/2011